فرم های ارزشیابی عملکرد معلمان, مدیران, معاونین و دبیران+ کارنامه توصیفی

ارزشیابی توصیفی

متنوع ترین فایل های ارزشیابی توصیفی و تکوینی را جهت رفاه همکاران عزیز فرهنگی آماده کرده ایم که میتوانید به دو روش آنلاین یا ارتباط در تلگرام فایل مورد نظرتان را دانلود و دریافت کنید.

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها

ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار ابتدایی بررسی ارتقای مهارت حل مسئله استدلال و تفکر استقرایی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم سوم ابتدایی ارتقای علاقه مندی به پژوهش و فناوری و رسیدن به نتایج مثبت در ارزشیابی

3500 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ششم ابتدایی برطرف نمودن مشکلات درس ریاضی در راستای یادگیری و بهبود وضعیت ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار ششم ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم ششم ابتدایی تقویت خواندن به همراه درک مطلب در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم پنجم ابتدایی اجرای اثر بخش نقش پرسش شفاهی در فرایند ارزشیابی در مطالعات اجتماعی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم پنجم ابتدایی ایجاد توانایی بالا در حل مسائل ریاضیات در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار پنجم ابتدایی ایجاد خلاقیت و افزایش سطح یادگیری و ارزشیابی در درس ریاضی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم چهارم ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم چهارم ابتدایی بالابردن سطح یادگیری و نتایج ارزشیابی در درس علوم به کمک فناوری های نوین

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار چهارم ابتدایی بهبود سطح علمی و فرایند یاددهی و یادگیری در مبحث کسر ها

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم سوم ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم سوم ابتدایی ارتقای علاقه مندی به پژوهش و فناوری و رسیدن به نتایج مثبت در ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار سوم ابتدایی نقش ارتقای سواد خواندن و مهارت های علمی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم دوم ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم دوم ابتدایی اجرای بهینه تدریس و ارزشیابی به کمک نمایش های خلاقانه در درس

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار دوم ابتدایی ایجاد جذابیت در درس ریاضی پایه دوم در راستای ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم اول ابتدایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار اول ابتدایی آموزش علامت های کمتر و بیشتر در فرایند آموزش و ارزشیابی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم استثنایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی معلم استثنایی شیوه اجرایی بهبود شرایط تحصیلی در دانش آموز مبتلا به اوتیسم

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی و توصیفی آموزگار استثنایی روش ها و راهکارهای نوین افزایش تمرکز دانش آموزان استثنایی

3000 تومان
خرید محصول

ارزشیابی کیفی توصیفی معلم ابتدایی بهترین روش ها و راهکار های آموزش ریاضی در ارزشیابی کیفی توصیفی

3000 تومان
خرید محصول

برای مشاهده بسته های دانلودی کلیک کنید

دانلود نمونه ها